Новини
20КВІ
Роз’яснення Комітету арбітрів УАФ: жорстока/агресивна поведінка

Улюблена гра мільйонів не стоїть на місці — вона розвивається та змінюється. Те саме стосується й правил, або навіть законів (з англійської дослівно Law of the Game  — це «Закони гри»), за якими грають у футбол. IFAB, який є органом, що займається правилами, щороку вносить зміни до Правил гри у футбол.

Багато термінів змінюється, наповнюється іншим змістом або навіть зникає. З іншого боку, виникають нові терміни, формулювання, визначення та тлумачення. Проте футбольна спільнота призвичаюється до вживання назви якогось футбольного явища або ситуації й продовжує використовувати її впродовж багатьох наступних років. Іноді йдеться про цілі покоління.

Не існує більше в правилах активного чи пасивного положення «поза грою», «фолу останньої надії», інспектор вже не інспектор, а спостерігач (observer) тощо. Зараз «фол останньої надії» — це «зрив очевидної гольової можливості» (denying obvious goal score opportunity=DOGSO), тому що існує гольова можливість, і вона може бути очевидною або ні. І тут уже не скажеш «фол не/очевидної останньої надії» або «не/очевидний фол останньої надії»).

IFAB видає Правила гри англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Проте «у випадку будь-яких розбіжностей у формулюваннях перекладеного тексту достовірним вважається текст, викладений англійською мовою». Отже, будь-який переклад слід перевіряти за англійським текстом правил.

Сьогодні в тексті Правила 12 існує розділ Violent conduct (с. 112—113, англ. версія), який багато років у нас перекладається як «Агресивна поведінка». Проте будь-яка людина, яка володіє англійською мовою або просто візьме словник у руки, зможе сказати, що violent перекладається аж ніяк не як «агресивна», а як «насильницька, жорстока, люта» тощо. Мовознавці можуть сказати: «Так, у словнику є такі визначення, проте словник так само є інструментом, засобом, ключем, підказкою для розуміння». Але все набагато складніше. Що ж тут не так?

Багато років у правилах існувало лише поняття Violent conduct. Проте останніми роками в тексті Правила 12 зʼявилися також формулювання aggressive… manner та aggressive behaviour (с. 114, «Вилучення», англ. версія). І якщо знов-таки взяти словник, то можна побачити, що саме це і є «агресивна поведінка». Яка ж тоді різниця між цими двома термінами у футболі та спорті взагалі?

Для того, щоб розібратися в цьому, одного словника, тезауруса, енциклопедії буде замало. Чому? Тому що йдеться про спорт як окрему сферу людської діяльності та життя, а не, наприклад, про криміналістику та інші галузі, де терміни violent та aggressive можуть мати інше забарвлення та трохи інший зміст. Тобто, окрім перекладу, слід звернутися до спортивної психології. Оскільки в українських джерелах ідеться лише про агресію та її різновиди, а згідно з вимогою IFAB достовірним є текст, складений англійською, то логічно, що під час перекладу слід спиратися на англійські визначення violence, violent. Що ж вважають violence, violent у спорті в англомовному середовищі?

Доктор Мітч Абрамс (Mitch Abrams), спортивний, клінічний та судовий психолог, експерт у сфері керування гнівом (злістю) та попередження насильства (жорстокості) у спорті, зазначає наступне:

«Реактивна агресія в її крайніх формах — це жорстокість (насильство). Не вся жорстокість (насильство) виникає через злість (гнів) та реактивну агресію».*

А ось що каже інший автор:

«Спортивна жорстокість може бути визначена як поведінка, що завдає шкоди та є такою, що відбувається поза правилами спорту, вона не пов'язана зі змагальними цілями спорту... У спорті вирізняють дві форми агресії. Інструментальна агресія є неемоційною й орієнтованою на досягнення мети. В основі реактивної агресії лежить емоційна складова, і її метою є завдання шкоди. Жорстокість є результатом реактивної агресії».*

Нижче наведено уривок щодо тлумачення загальної різниці (не в спорті) між злістю, агресією та жорстокістю (насильством):

«Агресія є результатом підвищеної форми злості (гніву), що пов'язується з психічною поведінкою, наміром якої є завдання шкоди кому-небудь або чому-небудь. Жорстокість (насильство) є фізичним проявом жорсткої поведінки, основною метою якої є завдання шкоди або вбивство, що походить з психологічного стану як гніву (злості), так і агресії. Хоча ці терміни (гнів (злість), агресія, жорстокість (насильство)) дуже часто плутають, між ними існує різниця, яка вимагає окремого підходу до кожного з них. Ключова різниця між гнівом (злістю), агресією, жорстокістю (насильством) полягає в наступному: гнів — це психологічний стан, викликаний недосягнутими цілями, у той час як агресія є більше поведінкою, яка часто виникає через гнів (злість), а жорстокість (насильство) можна описати як фізичний прояв зла (хвороби), яке дуже часто виникає через дві емоційні умови — злість та агресію».*

Як бачимо, violence (жорстокість, насильство) та violent (жорстокий) — це не те саме, що aggression (агресія) та agressive (агресивний). Ці слова потрібно розрізняти, а отже, перекладати різними термінами.

У зв'язку з наведеним вище, у наступному перекладі українською мовою редакції Правил гри 2021—2022 рр. буде враховано зазначені зміни у формулюванні відповідних термінів.

*З повним текстом статей англійською мовою можна ознайомитися за цими посиланнями: 

  1. https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/learn-the-difference-between-anger-aggression-and-violence
  2. https://www.ericdigests.org/pre-9214/sports.htm#:~:text=Sports%20violence%20can%20be%20defined,2).&text=Violence%20is%20most%20prevalent%20in,hockey%2C%20football%2C%20and%20rugby.
  3. https://www.differencebetween.com/difference-between-anger-and-vs-aggression-and-vs-violence/